Risicomanagement

De risico's in beeld. Wat nu? Uw organisatiedoelstellingen wilt u natuurlijk graag realiseren. Daarom is het van belang om risicomanagement effectief te implementeren. Geen eenmalige oefeningen, maar een degelijke planning & control cyclus, die gedurende het (school)jaar wordt uitgevoerd. 
Met de visie, missie en doelstellingen als basis beoordelen we welke risico’s de realisatie ervan bedreigen. Tevens brengen we de koppeling tussen risico’s en aanwezige beheersmaatregelen in kaart. Zijn er bijvoorbeeld te veel beheersmaatregelen of missen er maatregelen? Periodiek wegen en beoordelen we de risico's opnieuw.