Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en bijbehorende budgetten, inclusief:
* jeugdbescherming
* jeugdreclassering
* jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
* geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ)
* zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB)

Voor de jeugdzorginstellingen heeft dit grote gevolgen gehad. Er is nu nog sprake van een overgangsregime, waarvan de effecten naar verwachting bij een volgende contractronde zichtbaar worden. Finture Interim & Advies is gespecialiseerd in de financieringsvorming en bedrijfsvoering binnen de jeugdzorg. Hoe vertaalt de organisatie de strategie op de werkvloer? Blijft het bedrijf ook gezond en een goede partij voor de omgeving? De opgedane kennis zet Finture graag bij uw organisatie in als interim of adviseur.