Onderwijs

Het onderwijslandschap verandert en dit heeft impact op uw onderwijsinstelling. De kennis over deze veranderingen is bij ons aanwezig, waardoor u kunt vertrouwen op (tijdelijke) adequate ondersteuning of advisering op diverse terreinen. Finture is actief in de volgende sectoren:

* Primair onderwijs
* Voortgezet onderwijs
* Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
* Hoger onderwijs
* Besturenorganisaties en belangenverenigingen